Vildkaprifolen

Trädgård & Alltjänst i Sotenäs

Integritetspolicy/GPDR

Enligt den nya lagen GPDR från 25 maj så kommer här lite info om hur

Vildkaprifolen hanterar personuppgifter, mailadresse mm.

Kunden som vi utför arbete åt lämnar sin adress och personummer. Är det företag så får de lämna adress och organistationsnummer. Vi tar också gärna emot mail och telefonnummer för att underlätta arbetet.

Sedan när vi fakturerar drar vi av Rut på fakturan och använder sedan kundens personnummer till Skatteverket för att ansöka om Rutpengar.

Vi gör inga nyhetsbrev så mailadress används bara vid kontakt med kunden och ev att maila fakturan.

Önskar kunden/företaget att vi tar bort uppgifter ur vårt faktureringsprogram så kan vi göra det men då bokföringslagen fortfarande tillämpas, dvs att endast bokföringsunderlag äldre än 7 år får raderas.

Alla mail raderas kontinuerligt efter att arbetet hos kunden/företaget är avslutat.

Önskas mer information så kontakta info@vildkaprifolen.se.

Ansvarig för att detta utförs på ett korrekt sätt är Maria Åström.